Uppdatering av Pärm 1, flik 7

Vi har uppdaterat flödesschemat för TBE vaccination av äldre. Klicka på Pärm 1 ovan och sen på flik 7 och se ändringarna på sidan 66. Om du är inloggad kan du gå direkt till dokumentet genom att klicka här.