Uppdatering av Pärm 1, flik 4

Vi har uppdaterat informationen avseende hur vaccinationscertifikat kan beställas. Klicka på Pärm 1 ovan och sen på flik 4 och se ändringarna på sidan 1. Om du är inloggad kan du gå direkt till dokumentet genom att klicka här.