Uppdatering av Pärm 1, flik 6

Vi har uppdaterat informationen avseende den harmonisering av malariaprofylax som föreslås av www.infektion.net. Klicka på Pärm 1 ovan och sen på flik 6 och se ändringarna på sidorna 3, 9 och 10. Om du är inloggad kan du gå direkt till dokumentet genom att klicka här.