Uppdatering av Pärm 1, flik 8

Vi har uppdaterat informationen avseende vaccinerna Nimenrix och Menveo. Klicka på Pärm 1 ovan och sen på flik 8 och se ändringarna på sidan 5. Om du är inloggad kan du gå direkt till dokumentet genom att klicka här.