Uppdatering av Pärm 1, flik 8

Vi har uppdaterat informationen avseende vaccin mot Rabies. Klicka på Pärm 1 ovan och sen på flik 8 och se ändringarna på sidorna 6 och 8. Om du är inloggad kan du gå direkt till dokumentet genom att klicka här.