Uppdatering av Guatemala

Vi har tagit bort rekommendationerna avseende TBC. Klicka på fliken “Länder” ovan för att se vad ändringarna innebär. Om du är inloggad kan du gå direkt till dokumentet genom att klicka här.