Poliouppdatering

Vi har ändrat informationen avseende polio för följande 9 länder:

Afghanistan
Indonesien
Madagaskar
Mozambique
Niger
Nigeria
Nya Guinea
Pakistan
Somalia

Klicka på fliken “Länder” ovan för att se vad ändringarna innebär. Om du är inloggad kan du gå direkt till informationen för respektive land genom att klicka på landsnamnet i listan ovan.