Uppdatering av pärm 1, flik 8

Vi har uppdaterat informationen både med avseende på snabbare immunisering mot TBE och information om lägre titrar när både MPR och gula febernvaccin ges samtidigt. Klicka på Pärm 1 ovan och sen på flik 8 och se ändringarna på sidan 2, 3, 5, 6 och 7. Om du är inloggad kan du gå direkt till dokumentet genom att klicka här.